top of page

מפגשי טיפול בקליניקה

 הטיפול יותאם לך באופן אישי, לפי הצרכים שלך וקצב ההתקדמות בטיפול.

פירוט כללי לטיפולים שאינם במסגרת חבילת טיפול:

מפגש ראשוני

.מפגש ראשוני באורך שעה-שעה ורבע

?מה קורה במפגש

אבחון ראשוני, מעבר על רקע רפואי ובדיקות רלוונטיות, קביעת מטרות ויעדיים טיפוליים, בניית תוכנית מותאמת אישית, בניית תוכנית תוספים, מדידות, הדרכה תזונתיות מותאמת אישית ועוד התאמות תלויות מטופלת

Digital Contract
WhatsApp%2520Image%25202021-04-02%2520at

מפגשי המשך

מפגשי המשך באורך 45 דקות לטיפול.

מה קורה במפגשים?

מעקב התקדמות בתוכנית הטיפול שנבנתה, מדידות, תרגול טיפולי, בירור מצבי תקיעות במידה וקיימים, התאמת התוכנית ועריכת שינויים כתלות במצב המטופלת, הדרכה בנושאים שונים, ייעוץ אישי ועוד..

מפגשי טיפול: Our Services
bottom of page